'Εργο Farm4SD

Οι μικροί και μεσαίοι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως φορείς βιώσιμης αλλαγής στην γεωργία και την κοινωνία. Το έργο Farm4SD είναι ένα διετές έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA220-VET, "Συμπράξεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση" (Κωδικός έργου: 20212DE02KA220VET000051109). Το Farm4SD στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολιστικής, καινοτόμου και ανοιχτής προσέγγισης στην κατάρτιση των παραγωγών/αγροτών και ιδιαίτερα των κατόχων μεσαίων και μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στους πυλώνες της αειφόρου γεωργίας.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι

Ανάπτυξη μιας κουλτούρας αειφορίας και καινοτομίας μεταξύ των παραγωγών/αγροτών της ΕΕ.

Αποτελέσματα

Μεθοδολογικό πλαίσιο εκπαίδευσης στους πυλώνες της αειφόρου γεωργίας, Μαθήματα κατάρτισης αγροτών, Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτών, Λειτουργικά πολυεπίπεδη και διαδραστική πλατφόρμα.

Τελευταία νέα

Ερωτηματολόγιο Διευρεύνησης Εκπαιδευτικών Αναγκών στους Πυλώνες της Αειφορικής Γεωργίας-Farm4SD

Το ερωτηματολόγιο στοχεύει στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ανθρώπων που απασχολούνται στο γεωργικό τομέα σχετικά με τους πυλώνες της ΕΕ για τη βιώσιμη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, της Στρατηγικής Από το Χωράφι στο Πιάτο, της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, της Νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

p1
p2
p3
p4
p77
p6
p5