Επικοινωνία

Πληροφορίες

Ο συντονιστής του έργου και ο οργανισμός που είναι εξουσιοδοτημένος να επικοινωνεί εκ μέρους της κοινοπραξίας σε θέματα που σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα, είναι η CEFE International GmbH. Η αρμόδια υπεύθυνη του έργου είναι η κ. Jennifer Stander και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο [email protected].

Η ταχυδρομική διεύθυνση της CEFE International GmbH: Eigelstein 103-113, 50668, Κολωνία, Γερμανία

email-network