Informacje kontaktowe

Information

Koordynatorem projektu i organizacją upoważnioną do komunikowania się w imieniu konsorcjum w sprawach związanych z niniejszą stroną internetową jest CEFE International GmbH. Koordynatorem projektu jest Jennifer Stander, z którą można się skontaktować pod adresem [email protected].

Adres pocztowy CEFE International GmbH: Eigelstein 103-113, 50668, Kolonia, Niemcy.

email-network