Cele

Rozwój kultury zrównoważonego rozwoju i innowacji wśród rolników UE oraz wzmocnienie ich pozycji poprzez zapewnienie zestawu najnowocześniejszych zasobów szkoleniowych opartych na wiedzy o umiejętnościach, dostępnych w mediach cyfrowych i otwartych.

Wspieranie budowania potencjału osób prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe w zakresie zrównoważonego rolnictwa, zaawansowanych metodologii szkoleniowych i podejścia do uznawania umiejętności, aby móc sprostać potrzebom rynku pracy w rolnictwie.

Wspieranie rozwoju mikronauczania, cyfrowych zasobów VET, dobrze dostosowanych do zmieniających się metod pracy i kluczowych kompetencji w danym obszarze tematycznym.

Wykorzystanie poziomów EQF, zaktualizowanego systemu ECVET, punktów ECTS i podejścia opartego na mikrokredytach w celu ułatwienia przejrzystości i rozpoznawania kompetencji, nauki, doradztwa i możliwości zatrudnienia w sektorze zrównoważonego rolnictwa

Zwiększenie zdolności uczestniczących organizacji do współpracy na poziomie międzynarodowym i przyjęcia nowych metod i najlepszych praktyk w ich codziennej działalności, które mogą być przeniesione w całej Europie i poza nią

slide-3