O nas

Projekt Farm4SD ma na celu zapewnienie europejskim rolnikom innowacyjnych umiejętności poprzez szkolenia, a jego grupami docelowymi są rolnicy, zwłaszcza średni i mali właściciele gospodarstw rolnych, edukatorzy VET, nauczyciele i trenerzy, doradcy, naukowcy i organizacje rolnicze, ośrodki kształcenia zawodowego, ośrodki kształcenia dorosłych, władze lokalne, decydenci, organizacje pozarządowe

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, Zielony Ład UE, Strategia ""od pola do stołu"" i strategia ""różnorodności biologicznej"" oraz nowa WPR - w połączeniu z przedsiębiorczością i umiejętnościami miękkimi, tak aby rolnicy i edukatorzy VET podnosili swoje kwalifikacje i zmieniali je, aby stać się prawdziwymi czynnikami zmian i przyczynić się do ochrony środowiska, zrównoważonego wzrostu naszej planety i rozwoju obszarów wiejskich."