Σχετικά με εμάς

Το έργο Farm4SD φιλοδοξεί να παρέχει στους ευρωπαίους αγρότες καινοτόμες δεξιότητες μέσω της κατάρτισης και οι ομάδες-στόχοι του είναι οι αγρότες, κυρίως οι κάτοχοι μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές, οι σύμβουλοι, οι ερευνητές και οι οργανώσεις αγροτών, τα ΙΕΚ, τα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οι τοπικές αρχές, οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι ΜΚΟ.

Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Πράσινη Συμφωνία για την Ε.Ε, η Στρατηγική από το Αγρόκτημα στο Πιάτο και η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, σε συνδυασμό με επιχειρηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, θα αποτελέσουν τη βάση ώστε οι αγρότες και οι πάροχοι συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους, προκειμένου να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής και να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη μας και στην αγροτική ανάπτυξη.