Αποτελέσματα

R1: R1: Μεθοδολογικό πλαίσιο Farm4SD για τους πυλώνες της αειφόρου γεωργίας

R2: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Farm4SD

R3: Farm4SD Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτών για παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης

R4: Farm4SD Λειτoυργικά πολυεπίπεδη και διαδραστική πλατφόρμα και παράδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος Farm4SD Modular Training Course (MOOC-Massive Open Online Course)

R5: Farm4SD Εγχειρίδιο συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών

post-image

Download the FARM4SD Logo.

post-image

Download the FARM4SD Poster.

post-image

Download the FARM4SD Flyer.

post-image

Download the International Report.