Projekt Farm4SD

Projekt Farm4SD jest dwuletnim projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w kontekście współpracy ERASMUS+ KA220-VET, ""Partnerstwa w kształceniu i szkoleniu zawodowym"" (numer projektu: 20212DE02KA220VET000051109). Farm4SD ma na celu rozwój holistycznego, innowacyjnego i integracyjnego podejścia do szkolenia rolników, a zwłaszcza średnich i małych gospodarstw rolnych w zakresie filarów zrównoważonego rolnictwa.

Czytaj dalej

Cele

Rozwój kultury zrównoważonego rozwoju i innowacji wśród rolników UE

Rezultaty

Ramy metodologiczne dotyczące filarów zrównoważonego rolnictwa, kursy szkoleniowe, program ""Szkolenie edukatorów"", wielofunkcyjna i interaktywna platforma

Najnowsze informacje

Ankieta dotycząca filarów zrównoważonego rolnictwa - Farm4SD

Kwestionariusz ma na celu zbadanie wiedzy osób z sektora rolniczego na temat filarów zrównoważonego rolnictwa w UE, w tym Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, Strategii od pola do stołu, Strategii różnorodności biologicznej, Nowej Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu. Czytaj więcej

p1
p2
p3
p4
p77
p6
p5