Farm4SD projekt

Projekt Farm4SD je dvoletni projekt, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa ERASMUS+ KA220-VET Sodelovanje, ""Partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju"" (številka sporazuma: 20212DE02KA220VET000051109). Cilj projekta Farm4SD je razviti celovit, inovativen in vključujoč pristop k usposabljanju kmetov, zlasti srednje velikih in malih kmetov, na področju trajnostnega kmetijstva.

Preberi več

Cilji

Razviti kulturo trajnosti in inovativnosti med kmeti v EU

Rezultati

Metodološki okvir o stebrih trajnostnega kmetijstva, tečaji usposabljanja, program usposabljanja trenerjev, večnamenska in interaktivna platforma

najnovejše novice

Raziskava o stebrih trajnostnega kmetijstva - Farm4SD

Namen vprašalnika je preveriti znanje ljudi v kmetijskem sektorju o stebrih trajnostnega kmetijstva EU, vključno z Agendo 2030 za trajnostni razvoj, strategijo "od vil do vilic", strategijo biotske raznovrstnosti, novo skupno kmetijsko politiko in evropskim zelenim dogovorom. Več o tem

p1
p2
p3
p4
p77
p6
p5