Raziskava o stebrih trajnostnega kmetijstva - Farm4SD

Namen vprašalnika je preveriti znanje ljudi v kmetijskem sektorju o stebrih trajnostnega kmetijstva EU, vključno z Agendo 2030 za trajnostni razvoj, strategijo "od vil do vilic", strategijo biotske raznovrstnosti, novo skupno kmetijsko politiko in evropskim zelenim dogovorom. Več o tem