Ερωτηματολόγιο Διευρεύνησης Εκπαιδευτικών Αναγκών στους Πυλώνες της Αειφορικής Γεωργίας-Farm4SD

post-image

Το ερωτηματολόγιο στοχεύει στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ανθρώπων που απασχολούνται στο γεωργικό τομέα σχετικά με τους πυλώνες της ΕΕ για τη βιώσιμη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, της Στρατηγικής Από το Χωράφι στο Πιάτο, της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, της Νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.