Sporočilo za javnost Ν.1

314467561_1182516935668743_3856772992815546687_n

Farm4SD: Inovativni projekt v podporo evropskim kmetom in trajnostnemu kmetijstvu

Podnebne spremembe in degradacija okolja so eksistenčna grožnja Evropi in svetu. Kmetijski sektor velja za enega najbolj kritičnih sektorjev pri preoblikovanju gospodarstva Evropske Unije v dologoročno trajnostno prihodnost.

Trajnostno kmetijstvo je glavno vodilo Agende 2030 in Zelenega dogovora EU. Skupaj s strategijo "od vil do vilic", strategijo o biodiverziteti in novo Skupno kmetijsko politiko, se postavlja temelje za spremembe v kmetijstvu.

Kmetje v EU se soočajo s številnimi izzivi, saj morajo zagotoviti dobavo tako živilskih kot neževilskih proizvodov, ter hkrati prispevati k prehodu v trajnostno prihodnost.

Projekt vodi CEFE International, v sodelovanju z Postinovation for Sustainable Development - PI4SD, Biotehniški center Naklo, Hof Und Leben GmbH, The Polish Farm Advisory Centre, CANDIDE INTERNATIONAL and ReadLab z naslovom:Male in srednje velike kmetije kot akterji trajnostnih sprememb v kmetijstvu in družbi (Farm4SD), ki ga sofinancira Evropska Unija.

Namen tega projekta je izobraziti evropske kmete o stebrih trajnostnega kmetijstva ter jim z usposabljanji pomagati pridobiti podjetniške spretnosti, da bi ostali pomembni na trgu. Poleg tega projekt nagovarja ustanove in izvajalce poklicnih izobraževanj in usposabljanj, da bi lažje razumeli potrebe kmetov in s tem izboljšali in prilagodili učne metode trajnostnega kmetijstva. Projekt Farm4SD bo opolnomočil novo generacijo kmetov!

Več nformacij lahko najdete tudi na naši spletni strani: https://farm4sd-project.eu/